Uutiset

4.3.2010Keskustassa tukea puolueen uudistamiselleLue lisää »28.1.2010Lehtomäki ja Kääriäinen puhumaan seminaariinLue lisää »23.12.2009Kommentoi edistysmielisten ehdotuksia puolueen tavoiteohjelmateksteiksiLue lisää »

Pikakysely

Tarvitaanko Suomeen lisää työperäistä maahanmuuttoa?

Yhteystiedot

EKY - Edistysmielisen Keskustapolitiikan Yhdistys
edistysmieliset [ät] edistysmieliset.fi

Lataa PDF-muodossa >>

Uusi avoin Keskusta 


Edistysmielisen keskustapolitiikan yhdistyksen ohjelma Suomen Keskustan uudistamiseksi.


Keskustan täytyy uudistua avoimeksi, nykyaikaiseksi kansanliikkeeksi. Sen toiminnan tulee perustua demokratian ja avoimuuden arvoille ja nykypäivän suomalaisen tarpeisiin. Keskustan edistysmieliset vaativat puoluetta uudistumaan yhdeksänkohtaisen ohjelman mukaisesti.

1. Jäsenäänestys osaksi puheenjohtajan valintaa

Jokaiselle keskustalaiselle on taattava vaikutusmahdollisuus, jotta puolueen jäsenyys olisi kiinnostava ja puolueen jäsenmäärän lasku saadaan pysäytettyä.

Luontevin tapa vaikuttaa puolueeseen on jäsenäänestys. Luontevin ja kiinnostavin vaikutuskohde on puolueen puheenjohtajan valinta.

Edistysmieliset esittävät, että:
Puolue järjestää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puolueen puheenjohtajasta. Puheenjohtajan valitsee lopullisesti edelleen puoluekokous.

Jäsenäänestyksellä saadaan kentän ääni kuulumaan paremmin tärkeissä valinnoissa.

2. Puoluesihteerin valinta puheenjohtajan esityksestä

Demokratiaan kuuluu, että äänestäjä tietää jo äänestäessään, kuka vastaa vaaleissa valittuna mistäkin. Puolueen puheenjohtaja vastaa puolueen linjasta ja puoluesihteeri toteuttaa puheenjohtajan linjaa niin politiikan kuin järjestötyönkin osalta. Puolueen linjasta keskustellaan puheenjohtajavaalin yhteydessä.

Jotta valtasuhteet olisivat kaikille selkeät ja puoluejohdon tiimityö toimisi, on puoluesihteerin valintatapaa muutettava.

Edistysmieliset esittävät, että:
Puoluekokous valitsee puoluesihteerin puolueen puheenjohtajan esityksestä.

Näin puolueen jäsenet voivat valita heille kelpaavan puoluesihteerin samalla kun puolueen linjaa vetävä puheenjohtaja voi varmistaa saavansa itselleen työparin, jonka kanssa yhteistyö toimii ja valtasuhteet ovat selkeät.

3. Jäsenille tietoa puoluekokousaloitteiden toteutumisesta

Puolueen jäsenillä on oikeus tietää, mihin heidän ja muiden tekemät aloitteet johtavat, tai ovatko ne johtaneet mihinkään.

Jotta puolueen jäsenet pystyisivät seuraamaan puoluekokousaloitteiden toteutumista, on puoluehallituksen raportoitava aloitteiden toteutumisesta.

Edistysmieliset esittävät, että:
Puoluehallitus antaa sääntömääräisille puoluekokouksille selvityksen, miten edellisen puoluekokouksen kutakin aloitetta on edistetty. 

Selvitys tulee alistaa äänestykseen puoluekokouksessa, jotta se saa todellista merkitystä.

4. Puoluekokousaloitteiden vastausesityksiin palautemahdollisuus internetin kautta 

Puolueen jäsenten on päästävä evästämään puoluekokousta riippumatta siitä, pääseekö hän puoluekokoukseen itse vai ei. Puoluekokouksen edustajien on myös päästävä vastaanottamaan palaute kaikkialta Suomesta.

Jotta puoluekokouksen aloitevastauksille tulisi kattavampi kentän tuki ja suora demokratia toteutuisi paremmin, puoluekokouksen aloitevastausehdotukset on saatava esille myös internettiin.

Edistysmieliset esittävät, että:
Puoluehallituksen vastaukset puoluekokousaloitteisiin julkaistaan internetissä kaksi viikkoa ennen puoluekokousta niin, että puolueen jäsenet pystyvät kommentoimaan kutakin aloitevastausta. 

Suora palautemahdollisuus kasvattaa puolueen jäsenyyden merkitystä ja antaa sille lisää mielenkiintoa.

 

5. Sähköisiä kyselyitä kentälle

Nykyaikainen tietotekniikka mahdollistaa kentän kuulemisen ajankohtaisista asioista. Jotta puolueen jäsenet voivat osallistua puolueen päätöksentekoon ja seurata sitä nykyajan elämäntavan mukaisesti, on puolueen viestinnän uudistuttava.

Edistysmieliset esittävät, että:
Puolue aloittaa sähköiset kyselyt puolueen jäsenille ajankohtaisista aiheista. 

Jäsenkyselyt voidaan toteuttaa uutta jäsenrekisteriä ja pankkitunnuksilla tunnistautumista hyödyntäen.

 

6. Internet avuksi puoluejohdon seurantaan

Nykyaikaiseen elämäntapaan kuuluu kaksisuuntainen viestintä vaaleissa valittujen kanssa tasapuolisesti asuinpaikasta ja elämäntavasta riippumatta. Ihmisillä on oltava myös pääsy seuraamaan jo päättyneitä julkisia esiintymisiä, jos he eivät kykene reaaliaikaiseen seurantaan.

Edistysmieliset esittävät, että:
Puolueen puheenjohtaja ja puoluesihteeri aloittavat kuukausittaisen puolueen jäsenille tarkoitetun videochatin. 

Videochatissa puoluejohto vastaa kentän esittämiin kysymyksiin. Puoluetoimisto taltioi videochatin arkistoon, jossa se on kaikkien puolueen jäsenten katsottavissa. Chatin tulee olla sekä reaaliaikaisesti että jälkikäteen kommentoitavissa.

 

7. Selvät pelisäännöt puolueen sisäiseen rahanjakoon

Puolueen toiminnan tulee olla avointa kaikille sen jäsenille ja ehdokkaiksi asettuville. Jäsenten tulee tietää, minne puoluetoimiston kanavoimat varat menevät. Ehdokkaiden täytyy tietää, miten puoluetoimisto ohjaa tukea kilpaileville ehdokkaille.

Jotta puolueen toiminta olisi kaikille avointa ja yhteishenki tavoitteiden saavuttamiseksi vahvistuisi, on rahanjaon avoimuutta lisättävä.

Edistysmieliset esittävät, että:
Puolue hyväksyy selkeät, julkiset säännöt puolueen oman ja puoluetoimiston ohjaaman vaalirahan jakamisesta ehdokkaille. 

Puoluehallituksen tulee asettaa arvostetuista puoluetta lähellä olevista, mutta päivänpolitiikan ulkopuolella olevista toimijoista kokoonpantava viisaiden ryhmä. Tämä ryhmä valmistelee linjaukset puolueen saaman vaalirahan jakamisesta ehdokkaille. Puoluevaltuuskunta vahvistaa syksyn kokouksessaan nämä säännöt niin, että ne ovat voimassa vuoden 2011 vaalikampanjan aikana.

8. Avoimuus rahan jakamiseen yksittäisille ehdokkaille 

Jotta puolueen jäsenet ja ehdokkaaksi ryhtyvät voivat luottaa puolueen toimintaan, on kaikilla oltava mahdollisuus arvioida hyväksyttyjen sääntöjen noudattamista.

Edistysmieliset esittävät, että:
Yksittäiset päätökset puolueen omasta ja puoluetoimiston ohjaamasta ehdokkaille annettavasta rahasta julkistetaan internetissä.
 

9. Eettiset säännöt rahalahjoituksista

Ehdokkaiden ja lahjoittajien täytyy tietää, mihin ehdokas saa sitoutua ottaessaan vastaan lahjoitusta vaalityötä varten. 

Edistysmieliset esittävät, että:
Puolue hyväksyy eettiset säännöt, mitkä määrittelevät, mihin ehdokas ja lahjoittajat saavat sitoutua lahjoitusta annettaessa. Keskusta hyväksyy ehdokkaakseen vain säännöt hyväksyviä henkilöitä. 

Eettiset säännöt voi luonnostella sama viisaiden ryhmä, joka valmistelee säännöt puolueen ehdokkaille jakamasta tuesta.

- Ohjelma hyväksytty Edistysmielisen keskustapolitiikan yhdistyksen vuosikokouksessa 3.3.2010. -